Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers vanaf 2020

Auteur: Els Poelman
Datum:

Vanaf 1 januari 2020 is de leeftijdsgrens 58 jaar voor de Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers,  maar er zijn soepele overgangsmaatregelen.  

 

Nieuw vanaf 1 januari 2020

De Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers bestaat uit twee luiken: een vermindering “zittende” werknemer voor alle ouderen in dienst, en een aanwervingsvermindering voor werkzoekende ouderen. De leeftijdsgrens wordt in beide gevallen verhoogd tot 58 jaar (i.p.v. vroeger 55) vanaf 1 januari 2020.

Voor beide types vermindering zijn er overgangsmaatregelen – ze worden besproken bij het passende stukje verder in deze infoflash.

 

Wie zijn de “oudere” werknemers?

Voor beide verminderingen voldoet de werknemer aan volgende voorwaarden:

  1. tewerkstelling in het Vlaams Gewest
  2. onderworpen aan alle basistakken sociale zekerheid
  3. tewerkstelling onder categorie 1 structurele vermindering (profitsector)
  4. minstens 58 jaar op het einde van het toepassingskwartaal (leeftijdsvoorwaarde vanaf 1 januari 2020)           
  5. referte-kwartaalloon lager dan € 13.945,00 (verhoogd tot € 18.545,00 in elk 1e kwartaal voor uitzendkrachten, en in elk 4e kwartaal voor andere werknemers)
  6. niet het volledige kwartaal vrijgesteld zijn van effectieve prestaties, tenzij bij wettelijke schorsingen van de arbeidsovereenkomst of tijdens een opzeggingstermijn

Voor de (hogere) aanwervingsvermindering moet de oudere bij aanwerving jonger zijn dan de wettelijke pensioenleeftijd, en niet-werkend werkzoekende. 

 

Aanwervingsvermindering

De vermindering voor nieuw aangeworven 58-plussers, jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd en ingeschreven bij de VDAB,  is niet beperkt tot een forfait. De werkgever wordt volledig vrijgesteld van basisbijdrage en de bijdrage loonmatiging (in totaal 25,00% op het brutoloon) gedurende het aanwervingskwartaal en de 7 volgende kwartalen.

Voor aanwervingen vanaf 1 januari 2020 is de leeftijdsvoorwaarde 58 jaar, i.p.v. voorheen 55.

Werkzoekende 55-plussers aangeworven tot 31 december 2019 die het recht hebben geopend op basis van de vroegere leeftijdsvoorwaarde, verliezen niets: hun vermindering wordt na 31 december 2019 verdergezet tot de periode van 8 kwartalen uitgeput is. 

 

Vermindering “zittende” werknemer

Deze vermindering moet de retentie van oudere werknemers bevorderen. Vanaf 1 januari 2020 is de instapleeftijd 58 jaar i.p.v. vroeger 55.

 

leeftijd op laatste dag kwartaal

basisbedrag per kwartaal

aantal kwartalen

58 tot 59

€ 600,00

aantal kwartalen tewerkstelling in deze leeftijdsschijf

vanaf 60

€ 1.500,00

onbeperkt (tot en met kwartaal uitdiensttreding)

 

Het nieuwe decreet voorziet hier een soepele overgangsregeling: personen die op 31 december 2019 minstens 55 jaar zijn kunnen in 2020 en volgende jaren de vermindering verderzetten of laten ingaan vanaf de leeftijd van 55, ongeacht hun datum van aanwerving. In de praktijk heeft dit een ruime impact.

Enkele voorbeelden:

1.

Geboortedatum 15 juni 1964, aanwerving 1 april 2020.

De leeftijd is 55 op 31 december 2019, dus de overgangsregel is van toepassing: er is, ook bij aanwerving na 31 december 2019, recht op de vermindering vanaf 55.

Vermindering: € 600,00 van het tweede kwartaal 2020 tot het eerste kwartaal 2024, € 1.500,00 vanaf het tweede kwartaal 2024.

2.

Geboortedatum 15 maart 1965, aanwerving 1 april 2020.

De leeftijd is 54 op 31 december 2019, dus de overgangsregel is niet van toepassing: er is pas recht op de vermindering vanaf het kwartaal van de 58e verjaardag.

Vermindering: € 600,00 vanaf het eerste kwartaal 2023 tot het vierde kwartaal 2024, € 1.500,00 vanaf het eerste kwartaal 2025.

3.

Geboortedatum 5 maart 1964, aanwerving 1 juli 2018.

De leeftijd is 55 op 31 december 2019, dus de overgangsregel is van toepassing: er blijft ook na 31 december 2019 recht op de vermindering vanaf 55

Vermindering: € 600,00 van het eerste kwartaal 2019 tot het vierde kwartaal 2023, € 1.500,00 vanaf het eerste kwartaal 2024.

 

 

Bron:  Ontwerp van (Vlaams) decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.