Vlaams Gewest: thuisopvang zieke kinderen?

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het toepassingsgebied van het paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC nr. 331) wordt uitgebreid naar diensten voor de thuisopvang van zieke kinderen.

Het betreft in dit geval ‘diensten die thuisopvang van zieke kinderen organiseren, met uitzondering van baby’s en peuters. Voor de thuisopvang van baby's en peuters is de toestemming vereist van Kind en Gezin. Dit valt reeds onder de bevoegdheid van het PC 331 (als organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters die vergund zijn door de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap)".

Deze wijziging wordt van kracht op 6 oktober 2016.

Indien uw activiteit bestaat in het verlenen van diensten voor de thuisopvang van zieke kinderen zoals hierboven beschreven in het Vlaams Gewest, neem dan contact op met uw Payroll Consultant.

Bronnen: Koninklijk besluit van 30 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, B.S. 26.06.2016; opmerkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Auteur: Anne Ghysels

05/10/2016