Vlaams Gewest: thuisopvang zieke kinderen?

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het toepassingsgebied van het paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC nr. 331) wordt uitgebreid naar diensten voor de thuisopvang van zieke kinderen.

Het betreft in dit geval ‘diensten die thuisopvang van zieke kinderen organiseren, met uitzondering van baby’s en peuters. Voor de thuisopvang van baby's en peuters is de toestemming vereist van Kind en Gezin. Dit valt reeds onder de bevoegdheid van het PC 331 (als organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters die vergund zijn door de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap)".

Deze wijziging wordt van kracht op 6 oktober 2016.

Indien uw activiteit bestaat in het verlenen van diensten voor de thuisopvang van zieke kinderen zoals hierboven beschreven in het Vlaams Gewest, neem dan contact op met uw Payroll Consultant.

Bronnen: Koninklijk besluit van 30 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, B.S. 26.06.2016; opmerkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Auteur: Anne Ghysels

05/10/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.