Vlaams doelgroepenbeleid start op 1 juli 2016

Auteur: Els Poelman
Datum:

Het Besluit van de Vlaamse Regering dat het doelgroepenbeleid uitvoert, werd gepubliceerd op 28 juni. Er is nu zekerheid over 1 juli 2016 als aanvangsdatum.

Hierna een samenvatting van de wijzigingen.

Nieuw vanaf 1 juli 2016

 • Vlaamse doelgroepvermindering jongeren
 • Vlaamse doelgroepvermindering 55-plussers

Worden stopgezet voor aanwervingen vanaf 1 juli 2016

 • Voorheen federale doelgroepvermindering jongeren
 • Voorheen federale doelgroepvermindering oudere werknemers
 • Activa Start (activering van de werkloosheidsuitkering voor min-26 jarigen)
 • Activering langdurig werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid
 • Vlaamse aanwervingspremie voor 50-plussers

Worden stopgezet voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017

 • Voorheen federale doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden, type gewone Activa
 • Voorheen federale doelgroepvermindering herstructurering
 • Activering van de uitkeringen, uitgezonderd:
  • Activa Start en Activa verminderde arbeidsgeschiktheid, beide al stopgezet vanaf 1 juli 2016
  • Activering in de sociale economie, die gewoon verderloopt

Werknemers die op datum van 30 juni resp. 31 december 2016 tewerkgesteld zijn met toepassing van een maatregel die wordt afgeschaft, komen tot einde 2018 onder een overgangsregeling.  Eén uitzondering: de Vlaamse vermindering oudere werknemers is onmiddellijk toepasbaar op alle actieve ouderen, ongeacht hun aanwervingsdatum.

Meer informatie kunt u lezen in onze infoflashes per onderwerp, gepubliceerd in de periode 30 mei – 15 juni.

Bronnen: Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse Doelgroepenbeleid, B.S. 4 april 2016; Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016 tot uitvoering van het Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse Doelgroepenbeleid, B.S. 28 juni 2016.

Auteur: Els Poelman

04/07/2016