Veviba-crisis: een maatregel om de zelfstandigen te steunen werd ingevoerd!

Auteur: Compass
Datum:

In kader van de Veviba-crisis werd er een nieuwe maatregel ingevoerd om de zelfstandigen te steunen.

Deze maatregel voor uitstel van de betaling van de bijdragen van 2018, richt zich tot de zelfstandigen die actief zijn in de vleessector, zoals de landbouwsector, de voedingssector of de handelssector, die rechtstreekse en financiële schade hebben geleden ten gevolge van de VEVIBA-crisis.

De zelfstandigen die beoogd worden, zijn zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende partners die in de vleessector werken.

Binnen dit kader zullen de bijdragen van 2018 als volgt moeten betaald worden (zonder berekening van verhogingen van 3 en 7%):

  • De bijdrage van het eerste kwartaal 2018 zal moeten betaald worden tegen 31 maart 2019

  • De bijdrage van het tweede kwartaal 2018 zal moeten betaald worden tegen 30 juni 2019

  • De bijdrage van het derde kwartaal 2018 zal moeten betaald worden tegen 30 september 2019

  • De bijdrage van het vierde kwartaal 2018 zal moeten betaald worden tegen 15 december 2019

Deze maatregel geldt niet voor regularisaties van verstreken periodes, noch voor reeds betaalde bijdragen.

De zelfstandige moet vóór 30 juni 2018 een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn socialeverzekeringsfonds, met vermelding van de bedrijfsnaam en de exploitatiezetel, het ondernemingsnummer en documenten die aantonen dat zijn activiteit schade heeft geleden door de VEVIBA-crisis (bijvoorbeeld: verlies omzetcijfer, vernietiging van rundsvlees, …).

Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende informatie!

Auteur: Compass

23/04/2018