Verzaking aan bijdrageregularisaties na het pensioen

Auteur: Compass
Datum:

U neemt uw pensioen en u stopt met uw zelfstandige activiteit ? Dan hebt u de mogelijkheid om geen regularisatiebijdragen te betalen voor het jaar waarin uw pensioen aanvangt en de drie kalenderjaren die voorafgaan aan uw pensioen.

Sedert 2015 betaalt u voorlopige bijdragen gebaseerd op uw inkomsten van het derde voorafgaande jaar. Deze bijdragen zullen herberekend worden op basis van de inkomsten van het jaar zelf, eveneens na de aanvang van uw pensioen en de stopzetting van uw zelfstandige activiteiten.

Voorbeeld 

In 2016 betaalt u voorlopige bijdragen, berekend op basis van uw inkomen van 2013. Deze voorlopige bijdragen worden vervolgens herberekend op basis van de inkomsten die u in realiteit heeft verkregen in 2016.

Indien u de regularisaties die u zullen gevorderd worden na de aanvang van uw pensioen niet betaalt, dan zal uw pensioen herberekend worden zonder rekening te houden met de jaren waarop deze regularisaties betrekking  hebben. Dit betekent dat uw pensioen zal verlaagd worden.

U kan deze regularisaties na het pensioen echter vermijden zodat u geen afrekening meer krijgt na de stopzetting van uw activiteiten naar aanleiding van uw pensioen.

Hiervoor moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De aanvraag tot verzaking moet ten laatste ingediend worden op de aanvangsdatum van uw pensioen.
  • U neemt uw pensioen ten laatste op 1 januari 2019.
  • U hebt alle zelfstandige activiteiten ten laatste stopgezet op de aanvangsdatum van uw pensioen.
  • De aanvraag geldt enkel voor het jaar waarin u uw pensioen heeft genomen en voor de drie voorafgaande jaren, in die mate dat deze bijdragen nog niet geregulariseerd zijn op de aanvangsdatum van uw pensioen.
  • U hebt voor deze jaren geen vermindering van voorlopige bijdragen aangevraagd en verkregen.

Voorbeeld

U neemt uw pensioen op 1 juli 2017. U kan vragen om de regularisatiebijdragen van 2015, 2016 en 2017 niet te betalen. Hiervoor moet u vóór 1 juli 2017 een aanvraag indienen en moet u uw zelfstandige activiteit ten laatste op deze datum stopzetten. Indien het jaar 2015 op 01/07/2017 al geregulariseerd was, zal dit jaar dus niet in aanmerking komen voor de aanvraag tot niet-regularisatie.

De aanvraag tot niet-regularisatie moet aangetekend verstuurd worden naar onze instelling of moet in één van onze kantoren afgegeven worden.

Belangrijke informatie

De aanvraag om geen regularisaties te krijgen betekent dat geen enkele regularisatie van u zal gevorderd, noch terugbetaald worden. Dus, als u een aanvraag doet en de betaalde voorlopige bijdrage hoger was dan de bijdrage die berekend werd op de inkomsten van het jaar zelf, dan wordt het verschil u niet terugbetaald.

Voor meer informatie kan u altijd contact opnemen met uw Customer Advisor bij Partena Compass.

Auteur: Compass

05/09/2016