Vervoerskosten : wat verandert er op 01.02.2013 ?

Auteur: Sectorale cel
Datum:

De tarieven van de NMBS, De Lijn, TEC en de MIVB werden naar gewoonte op 1 februari 2013 aangepast. Deze prijsstijging zal echter geen enkele invloed hebben op de werkgeverstegemoetkoming, die gemiddeld 75 % van de vervoerskosten bedraagt voor werknemers die zich met de trein verplaatsen.

Ter herinnering, de interprofessionele cao nr. 19octies, die op 20 februari 2009 gesloten werd in de Nationale Arbeidsraad, had erin voorzien dat de forfaitaire bedragen van de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten gewijzigd zouden worden elke 2 jaar. Die bedragen zijn opgenomen in het nieuwe algemeen barema en werden gemiddeld vastgesteld op 75 %. Ze werden dus uiteindelijk niet gewijzigd, noch in 2011, noch in 2013.

Voor het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van de trein (tram, bus, metro), wordt de werkgeversbijdrage in de prijs van de abonnementen voor verplaatsingen vanaf 5 km, berekend vanaf de vertrekhalte, bepaald volgens de volgende modaliteiten:

a) wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 71,8 % van de effectief door de werknemer betaalde prijs (die in de meeste gevallen gewijzigd is op 1 februari 2013), zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstegemoetkoming in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement, die wordt berekend op basis van het nieuwe algemeen barema, voor een afstand van 7 km (€ 30,00) te overschrijden;

b) wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de bijdrage van de werkgever gelijk aan de werkgeverstegemoetkoming in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een overeenstemmende afstand, berekend op basis van het nieuwe algemeen barema, zonder echter hoger te zijn dan 75 % van de werkelijke vervoersprijs (die in de meeste gevallen gewijzigd is op 1 februari 2013).

De tekst van de sectorale collectieve overeenkomst dient als basis voor de bedrijfssectoren die andere tegemoetkomingsregelingen toepassen dan die uit de cao nr. 19ter (hierboven beschreven) voor de openbare vervoerskosten en voor de sectoren die een werkgeverstegemoetkoming voorzien in de privé-vervoerskosten. Zo kan met zekerheid gesteld worden of er al dat niet sprake is van een wijziging in de bedragen van de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2013. 

U kunt de sectorale informatie in verband met de nieuwe vervoerskosten van uw bedrijfssector vanaf 1 februari 2013 raadplegen op http://www.partenahr.be/opzoeking_paritair_comite.html  

Auteur: Sectorale cel

18/02/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.