Vervoerskosten : er verandert bijna niets op 01.02.2015!

Auteur: -
Datum:

Uitzonderlijk werden de tarieven van de NMBS op 1 februari 2015 niet aangepast.

Ter herinnering, de interprofessionele cao nr. 19octies, die op 20 februari 2009 gesloten werd in de Nationale Arbeidsraad, had erin voorzien dat de forfaitaire bedragen van de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten elke 2 jaar gewijzigd zouden worden. Die bedragen zijn opgenomen in het nieuwe algemene barema en werden gemiddeld vastgesteld op 75 %. Ze werden uiteindelijk niet gewijzigd, noch in 2011, noch in 2013, noch in 2015.

Op 01.02.2015 zullen voor slechts een aantal sectoren aanpassingen van de werkgeverstegemoetkomingen worden doorgevoerd, en dan enkel voor wat betreft de privévervoerskosten (eigen regeling met een specifiek sectoraal barema). Het zou enkel de volgende activiteitensectoren betreffen: 102.9, 111.1-2-3, 136, 209, 222, 219.

Auteur: -

18/02/2015