Vervoerskosten : er verandert bijna niets op 01.02.2015!

Auteur: -
Datum:

Uitzonderlijk werden de tarieven van de NMBS op 1 februari 2015 niet aangepast.

Ter herinnering, de interprofessionele cao nr. 19octies, die op 20 februari 2009 gesloten werd in de Nationale Arbeidsraad, had erin voorzien dat de forfaitaire bedragen van de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten elke 2 jaar gewijzigd zouden worden. Die bedragen zijn opgenomen in het nieuwe algemene barema en werden gemiddeld vastgesteld op 75 %. Ze werden uiteindelijk niet gewijzigd, noch in 2011, noch in 2013, noch in 2015.

Op 01.02.2015 zullen voor slechts een aantal sectoren aanpassingen van de werkgeverstegemoetkomingen worden doorgevoerd, en dan enkel voor wat betreft de privévervoerskosten (eigen regeling met een specifiek sectoraal barema). Het zou enkel de volgende activiteitensectoren betreffen: 102.9, 111.1-2-3, 136, 209, 222, 219.

Auteur: -

18/02/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.