Versterking van het Plan Activa voor langdurig werkloze jongeren

Auteur: Filip Borgers
Datum:

De economische crisis maakt het vooral moeilijk voor mindergeschoolde jongeren om aan werk te geraken. De regering nam reeds diverse maatregelen om de werkgevers te motiveren mindergeschoolde jongeren aan te werven. Veelal gebeurde dit door het toekennen van een vermindering op de socialezekerheidsbijdragen en in een aantal gevallen door een activering van de werkloosheidsuitkering.

De regering gaat echter verder met haar inspanningen. Vanaf juli 2013 zal een nieuwe regeling worden toegevoegd. Voortaan zal een werkgever onder bepaalde voorwaarden kunnen genieten van een vermindering op de sociale zekerheidsbijdragen van 1.500 EUR gedurende 12 maanden en een werkuitkering van 500 EUR gedurende 36 maanden.

Om te kunnen genieten van de voormelde tegemoetkomingen, moet de jongere:

  • jonger zijn dan 27 jaar,
  • niet beschikken over een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs,
  • op het ogenblik van aanwerving uitkeringsgerechtigde volledig werkloze zijn, en
  • gedurende 12 maanden ingeschreven zijn als werkzoekende.

Deze maatregel komt bovenop de maatregelen welke reeds werden gecreëerd voor jonge werknemers. Hieronder geven we een overzicht van de bestaande maatregelen.

Leeftijd werknemer op ogenblik aanwerving

Opleidingsniveau

Periode inschrijving als werkzoekende

Bedrag R.S.Z.-vermindering per kwartaal

Bijkomende voorwaarde voor activering uitkering

Bedrag activering uitkering

< 27 jaar

Laag geschoold

Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze op ogenblik van aanwerving en 12 maanden werkzoekende

1.500 € gedurende 12 kwartalen

500 € per maand gedurende 36 maanden

< 26 jaar

Erg laaggeschoold

Om het even, maar bruto maandloon < 3000 €

1.500 € gedurende 12 kwartalen

en 400 € in volgende 4 kwartalen

Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze en aanwerving binnen 21 maanden na einde studies

350 € gedurende 6 maanden

< 26 jaar

Laag geschoold

Om het even, maar bruto maandloon < 3000 €

1.500 € gedurende 12 kwartalen

en 400 € in volgende 4 kwartalen

< 26 jaar

Midden geschoold

Om het even, maar bruto maandloon < 3000 €

1.000 € gedurende 4 kwartalen

en 400 € in volgende 8 kwartalen

< 25 jaar

Om het even

12 maanden

1.000 € gedurende 5 kwartalen

Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze

500 € gedurende 16 maanden

Ter herinnering !

‘Erg laaggeschoold’ is de jongere die geen getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs. Uitzonderingen gelden voor gehandicapte werknemers en werknemers van vreemde afkomst.

‘Laag geschoold’ is de jongere die geen getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.

‘Middengeschoolde’ is de jongere die ten hoogste een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.

Auteur: Filip Borgers

22/05/2013