Versterking van de Activa-maatregel

Auteur: Filip Borgers
Datum:

Vandaag worden we geconfronteerd met een hoge jeugdwerkloosheid. Om die reden werd, op initiatief van de minister van Werk Monica De Coninck, besloten om de Activa-maatregel nogmaals te versterken.

Door de invoering van deze maatregel wordt de laaggeschoolde jongeren niet alleen meer kans gegeven op het vinden van werk, maar wordt ook de competitiviteit van de ondernemingen bevorderd.

De hoge werkloosheid laat zich vooral voelen bij de laaggeschoolde jongeren. Hiermee worden jongeren bedoeld die niet in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.

Sedert 1 juli 2013 kunnen laaggeschoolde jongeren reeds gebruik maken van de ‘versterkte’ Activa-maatregel. Deze maatregel zal nu nogmaals worden versterkt.

Om in aanmerking te komen voor de nieuwe ‘versterkte’ Activa-maatregel moet de werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • jonger zijn dan 30 jaar op het ogenblik van zijn/haar aanwerving. Op die wijze wordt de leeftijd met 3 jaar verhoogd, van 27 naar 30 jaar.
  • minstens 6 maanden (156 dagen) ingeschreven zijn geweest als volledig uitkeringsgerechtigde werkzoekende. De termijn wordt teruggebracht van 12 maanden naar 6 maanden.
  • niet in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.

De Activa-maatregel bestaat uit 2 componenten:

  • een werkuitkering van 500 EUR per maand. Deze werkuitkering wordt in mindering gebracht van het verschuldigde nettoloon.
  • en een bijkomende patronale bijdragevermindering van 500 EUR gedurende 3 jaar.

We wachten op de publicatie van de tekst die uitvoering geeft aan deze beslissing in het Belgisch staatsblad. Bijgevolg is nog geen exacte datum van inwerkingtreding bekend.

Bron: persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk.

Auteur: Filip Borgers

10/10/2013