Verplichting tot vervanging werkloze met bedrijfstoeslag (bruggepensioneerde): verhoging leeftijd vanaf 2015

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Vanaf 1 januari 2015 is een werkgever verplicht om een werknemer die toetreedt tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te vervangen zolang de werknemer de leeftijd van 62 jaar niet heeft bereikt op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Een werkgever is verplicht om alle werknemers die toetreden tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te vervangen en dit gedurende minstens 3 jaar.

Deze vervangingsverplichting geldt momenteel niet indien de werknemer op het einde van de arbeidsovereenkomst de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt.

Ze geldt ook niet wanneer de onderneming werd erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering; of indien de werkgever werd vrijgesteld van de vervanging door de minister van Werk of de directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA.

Vanaf 1 januari 2015 is een werkgever verplicht om een werknemer te vervangen zolang de werknemer de leeftijd van 62 jaar niet heeft bereikt op het einde van de arbeidsovereenkomst. De leeftijd wordt dus opgetrokken van 60 tot 62 jaar. Opgelet, de verhoging geldt vooralsnog niet voor een werknemer die op basis van CAO nr. 17 in 2015 toetreedt tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De bovenstaande aanpassing treedt in werking op 1 januari 2015. Ze is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die effectief een einde nemen na 31 december 2014, voor zover de werknemer de leeftijd van 60 jaar niet uiterlijk op 31 december 2014 heeft bereikt.

Bron: Koninklijk besluit van 23 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 2 oktober 2013.

Auteur: Peggy Criel

03/10/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.