Vermindering van de sociale bijdragen en fraudebestrijding: de regering informeert

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op initiatief van de minister van Werk en de staatssecretaris voor fraudebestrijding werd er een website (http://meereerlijkwerk.be) gelanceerd om de werkgevers in te lichten over alle maatregelen die door de regering werden genomen om enerzijds de werkgelegenheid te stimuleren (door middel van verminderingen van de sociale bijdragen) en anderzijds de sociale fraude te bestrijden.

Deze website bevat alle nuttige toelichtingen, voorbeelden en ondersteunende simulaties over de betreffende maatregelen. Via verschillende linken kunnen andere websites geraadpleegd worden voor meer informatie over een welbepaald domein.

Auteur: Catherine Legardien

25/07/2013