Vermindering van de carenzdagen ingeval van ziekte voor zelfstandigen

Datum:

Een wetsvoorstel om de carenzdagen voor zelfstandigen verder te verminderen werd recent goedgekeurd.

De tekst voorziet om de carenzperiode te verminderen met zeven dagen. Zelfstandigen zullen dus vanaf de achtste dag recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, op basis van de datum waarop de ongeschiktheid wordt vastgesteld met een medisch getuigschrift van de behandelende geneesheer.

Momenteel moet een zelfstandige die arbeidsongeschikt is als gevolg van een ziekte of een ongeval 14 dagen wachten op de uitkeringen die uitbetaald worden door het ziekenfonds.

De inwerkingtreding van deze maatregel is voorzien op 1 juli 2019.