Vermindering van de bijdragedrempel voor startende zelfstandigen

Auteur: Compass
Datum:

Zelfstandigen die hun activiteit starten in hoofdberoep, betalen momenteel een forfaitaire bijdrage van 710,39 € per kwartaal, berekend op basis van een inkomen van 13.296,25 €. Aan starters kan geen vermindering van deze voorlopige bijdragen toegekend worden.

Vanaf 1 april 2018 zal de zelfstandige die zijn activiteit start in hoofdberoep, een vermindering van zijn sociale bijdragen kunnen verkrijgen voor de eerste vier kwartalen van onderwerping, op voorwaarde dat zijn inkomen lager is dan 13.296,25 €. In dit geval zal hij een trimestriële bijdrage moeten betalen van 366,86 € (beheerskosten inbegrepen), wat overeenstemt met een jaarlijks inkomen van 6.866,25 € (huidige index). Alle rechten op sociale zekerheid (pensioen, gezondheidszorgen, arbeidsongeschiktheid, kinderbijslag) worden behouden, ook indien de zelfstandige maar een bijdrage van 366,86 € betaalt.

Vanaf het vijfde kwartaal zal de bijdrage opnieuw berekend worden op basis van een inkomen van 13.296,25 €.

Indien de zelfstandige geen vermindering vraagt bij de aanvang van zijn activiteit, zal hij een voorlopige trimestriële bijdrage moeten betalen van 710,39 €. Op het ogenblik van de regularisatie, indien het werkelijke inkomen lager is dan 13.296,25 €, kan de definitieve bijdrage maar 366,86 € bedragen.

De maatregel werd goedgekeurd in de ministerraad maar is nog niet definitief. Wij zullen u zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen in deze materie !

Auteur: Compass

01/12/2017