Verlof voor mantelzorgers: nog even geduld!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op 1 oktober 2019 is een nieuw thematisch verlof in werking getreden: het verlof voor mantelzorgers.

Maar omdat er nog geen Koninklijk Besluit is verschenen dat de procedure voor de erkenningsaanvraag van de mantelzorger regelt, kunnen uw werknemers op dit ogenblik echter nog geen gebruik maken van dit verlof.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere evolutie van de situatie.

Meer info over het verlof voor mantelzorgers?

Raadpleeg onze infoflash ‘ Verlof voor mantelzorgers: binnenkort realiteit’.

Bron: wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers, BS 2 juli 2019.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.