Verlof voor mantelzorgers: nog even geduld!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op 1 oktober 2019 is een nieuw thematisch verlof in werking getreden: het verlof voor mantelzorgers.

Maar omdat er nog geen Koninklijk Besluit is verschenen dat de procedure voor de erkenningsaanvraag van de mantelzorger regelt, kunnen uw werknemers op dit ogenblik echter nog geen gebruik maken van dit verlof.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere evolutie van de situatie.

Meer info over het verlof voor mantelzorgers?

Raadpleeg onze infoflash ‘ Verlof voor mantelzorgers: binnenkort realiteit’.

Bron: wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers, BS 2 juli 2019.