Verlenging van het moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen, vanaf 1 januari 2017

Auteur: Compass
Datum:

In de maand mei meldden wij u dat het moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen met 4 weken verlengd zal worden vanaf 1 januari 2017 en ook flexibeler zal worden.

Ter herinnering, 2 belangrijke maatregelen werden in die zin al genomen :

  • Zelfstandige vrouwen zullen dus 12 weken moederschapsverlof hebben (4 weken meer dan nu). Het moederschapsverlof zal nog steeds bestaan uit 3 verplichte weken, met vanaf nu 9 facultatieve weken. Een automatisch systeem voor de toekenning van 105 dienstencheques zal ingesteld worden.
  • Zelfstandige vrouwen zullen bovendien hun moederschapsverlof op een flexibele manier kunnen indelen : per week, voltijds of halftijds. Indien zij een halftijdse beroepsactiviteit uitoefenen gedurende de facultatieve periode van moederschapsverlof, zal het forfaitaire bedrag van de wekelijkse vergoeding met de helft verminderd worden en zal de facultatieve periode maximum 18 weken halftijds moederschapsverlof omvatten.

De termijn waarin dit moederschapsverlof genomen moet worden gaat van 21 naar 36 weken, te rekenen vanaf het einde van het verplichte postnatale verlof

Deze verbeteringen en vooral de soepelheid die toegekend wordt binnen het kader van de termijn van 36 weken en de mogelijkheid om een halftijdse beroepsactiviteit uit te oefenen, dragen bij tot het verstevigen van het sociaal statuut van de zelfstandigen wat betreft het moederschap en tot de verbetering van het evenwicht tussen het beroepsleven en het gezinsleven.

Kwartaal van vrijstelling van sociale bijdragen met behoud van sociale rechten

Zelfstandige vrouwen die bevallen vanaf 1 oktober 2016 kunnen genieten van de vrijstelling van hun sociale bijdragen voor het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de bevalling plaatsvindt, op voorwaarde dat zij genieten van de moederschapsverzekering in het stelsel van de zelfstandigen. De vrijstelling van sociale bijdragen kan dus pas ingaan vanaf het eerste kwartaal 2017.

Tijdens dit vrijgesteld kwartaal worden de sociale rechten behouden.

Auteur: Compass

03/11/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.