Verlenging van het dubbele overbruggingsrecht in februari 2021

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

Goed nieuws !  Naar aanleiding van het laatste overlegcomité zal het dubbele crisis-overbruggingsrecht verlengd worden voor de maand februari 2021. Deze maatregel werd vandaag, vrijdag 15 januari 2021, goedgekeurd door de Ministerraad.

Dit verdubbeld bedrag mag gecumuleerd worden met activiteiten van take away en click and collect.

Deze verlenging van het dubbele crisis-overbruggingsrecht leidt tot een uitstel van de inwerkingtreding van de 1ste pijler van het nieuwe regime inzake tijdelijke crisismaatregelen.

Voor meer informatie over de nieuwe tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht in 2021, consulteer onze Infoflash die steeds in realtime wordt bijgewerkt

 

 

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.