Verlenging van het corona-ouderschapsverlof: officieel nu!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Koninklijk Besluit nr. 45 van 26 juni 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 juli, verlengt het corona-ouderschapsverlof officieel tot 30 september 2020.

Daarnaast zijn volgende wijzigingen voorzien vanaf 1 juli 2020:

  • alleenwonende ouders (enkel samenwonen met één of meer kinderen ten laste) en de ouders van een gehandicapt kind kunnen een voltijds corona-ouderschapsverlof opnemen (naast een 1/5 en halftijds corona-ouderschapsverlof).
  • het bedrag van de onderbrekingsuitkering voor het corona-ouderschapsverlof voor de alleenwonende ouders en de ouders van een gehandicapt kind is verhoogd met 50% ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. Het bedrag van deze verhoogde onderbrekingsuitkering wordt wel geplafonneerd, wat ervoor moet zorgen dat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon.

Meer info over het corona-ouderschapsverlof? Het corona-ouderschapsverlof is officieel!
Meer info over de aanvraagprocedure bij de RVA? https://www.rva.be/nl/nieuws/aanvraagprocedure-corona-ouderschapsverlof

Bronnen: koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque, B.S. 30 juni 2020 – 2e ed.; RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.