Verlenging van het corona-ouderschapsverlof: officieel nu!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Koninklijk Besluit nr. 45 van 26 juni 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 juli, verlengt het corona-ouderschapsverlof officieel tot 30 september 2020.

Daarnaast zijn volgende wijzigingen voorzien vanaf 1 juli 2020:

  • alleenwonende ouders (enkel samenwonen met één of meer kinderen ten laste) en de ouders van een gehandicapt kind kunnen een voltijds corona-ouderschapsverlof opnemen (naast een 1/5 en halftijds corona-ouderschapsverlof).
  • het bedrag van de onderbrekingsuitkering voor het corona-ouderschapsverlof voor de alleenwonende ouders en de ouders van een gehandicapt kind is verhoogd met 50% ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. Het bedrag van deze verhoogde onderbrekingsuitkering wordt wel geplafonneerd, wat ervoor moet zorgen dat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon.

Meer info over het corona-ouderschapsverlof? Het corona-ouderschapsverlof is officieel!
Meer info over de aanvraagprocedure bij de RVA? https://www.rva.be/nl/nieuws/aanvraagprocedure-corona-ouderschapsverlof

Bronnen: koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque, B.S. 30 juni 2020 – 2e ed.; RVA.