Verlenging van de energiecrisismaatregelen voor de zelfstandigen

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 21/10/2022 - 16:39
Laatste update: 26/10/2022 - 22:45

In ons speciaal dossier « Energiecrisis » hebben wij u een overzicht gegeven van de verschillende maatregelen die de federale regering heeft getroffen om de zelfstandigen te helpen om in dit vierde kwartaal van 2022 het hoofd te bieden aan de energiecrisis.

Deze steunmaatregelen werden verlengd tot 31 maart 2023, namelijk :

  • het uitstel van sociale bijdragen (voor het vierde kwartaal van 2022 én het eerste kwartaal van 2023)
  • de vrijstelling van sociale bijdragen (voor het vierde kwartaal van 2022 én het eerste kwartaal van 2023)
  • de uitzondering op de meeneembaarheid in het kader van het overbruggingsrecht (“rugzakje”).  Het overbruggingsrecht toegekend in het kader van deze energiecrisis voor onderbrekingen of stopzettingen die een aanvang nemen in de période van 1 oktober 2022 tot 31 maart 2023 zullen niet in aanmerking worden genomen voor de totale toekenningsduur van het “klassiek” overbruggingsrecht over de volledige loopbaan.  De afwijking is concreet van toepassing op de financiële uitkeringen die worden toegekend voor de maanden oktober, november, december 2022 én januari, februari en maart 2023, alsook op het behoud van bepaalde sociale rechten dat wordt toegekend voor het eerste én tweede kwartaal van 2023.

Wij houden u zeker op de hoogte zodra wij over meer praktische details beschikken.

Aarzel niet om regelmatig een kijkje te nemen in ons speciaal dossier “Energiecrisis” dat wordt bijgewerkt in functie van de actualiteit!

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.