Verhoogde fiscale werkbonus ingevoerd op niveau van de bedrijfsvoorheffing

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

Door de publicatie van de schalen van de bedrijfsvoorheffing die van toepassing zijn op de bezoldigingen die betaald of toegekend worden in 2016 kan de verhoogde fiscale werkbonus nu ook worden doorgerekend bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die betaald of toegekend worden vanaf 1 januari 2016.

Hierdoor wordt de ‘fiscale’ werkbonus, die een vermindering is van de bedrijfsvoorheffing, opgetrokken van 17,81 % tot 28,03 % van het bedrag van de werkelijk toegekende 'sociale' werkbonus voor de bezoldigingen die betaald of toegekend worden vanaf 1 januari 2016.

Bron: Koninklijk Besluit van 16 december 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, B.S. 21 december 2015, Ed. 2.

Auteur: Isabelle Caluwaerts

04/02/2016