Verhoogde fiscale werkbonus ingevoerd op niveau van de bedrijfsvoorheffing

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Door de publicatie van een koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad van 28 augustus kan de verhoogde ‘fiscale’ werkbonus nu ook worden doorgerekend bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 augustus 2015.

Ter herinnering, de programmawet van 10 augustus 2015 voerde een verhoging in van de ‘fiscale’ werkbonus op vlak van de personenbelasting vanaf 1 augustus 2015.

Op het niveau van de bedrijfsvoorheffing was het wachten op de publicatie van een koninklijk besluit om de verhoging toe te passen. Dit koninklijk besluit werd ondertussen gepubliceerd.

Hierdoor wordt de ‘fiscale’ werkbonus, die een vermindering is van de bedrijfsvoorheffing die overeenstemt met een percentage van de ‘sociale’ werkbonus, opgetrokken van 14,40 % tot 17,81 % voor de bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 augustus 2015.

Meer info over de ‘sociale’ en ‘fiscale’ werkbonus is terug te vinden in onze infoflashes van 15 juni en 18 augustus.

Bron: Koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92, op het stuk van de werkbonus, BS 28 augustus 2015.

Auteur: Peggy Criel

04/09/2015