Verhoogde fiscale lastenverlaging voor nacht- en/of ploegenarbeid definitief uitgesteld tot 2016

Auteur: Peggy Criel
Datum:

In onze infoflash van 11 december kondigden we aan dat de versterking van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van ploegen- en/of nachtarbeid op basis van een ontwerp van programmawet zou worden uitgesteld tot 1 januari 2016. Ondertussen werd dit uitstel definitief bevestigd via de Programmawet van 19 december 2014.

Op basis van de Programmawet van 19 december 2014 wijzigen de percentages van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing als volgt:  

Betalingsperiode van de nacht-en/of ploegenpremies

Percentage van de vrijstelling – Nacht en/of ploegen

Percentage van de vrijstelling – Volcontinu arbeidssysteem

01.01.2014 – 31.12.2015

15,60 %

17,80 %

01.01.2016 – 31.12.2018

20,40 %

22,60 %

Vanaf 01.01.2019

22,80 %

25,00 %

Bron: Programmawet (1) van 19 december 2014, B.S. 29 december 2014.

Auteur: Peggy Criel

19/01/2015