Verhoging van sommige sociale uitkeringen op 1 maart 2019

Datum:

Op 1 maart 2019 worden de volgende sociale uitkeringen met 0,7% verhoogd:

- De uitkering voor mantelzorg

- De uitkering overbruggingsrecht

- De uitkering wegens arbeidsongeschiktheid en invaliditeit (met of zonder gelijkstelling) voor de gerechtigde alleenstaande of met gezinslast

- De minimum rust-en overlevingspensioenen

Deze bedragen kan u terugvinden door onze barema's voor zelfstandigen te consulteren.