Verhoging van sommige sociale uitkeringen op 1 maart 2019

Datum:

Op 1 maart 2019 worden de volgende sociale uitkeringen met 0,7% verhoogd:

- De uitkering voor mantelzorg

- De uitkering overbruggingsrecht

- De uitkering wegens arbeidsongeschiktheid en invaliditeit (met of zonder gelijkstelling) voor de gerechtigde alleenstaande of met gezinslast

- De minimum rust-en overlevingspensioenen

Deze bedragen kan u terugvinden door onze barema's voor zelfstandigen te consulteren.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.