Verhoging van het minimumpensioen en van het geboorte- en vaderschapsverlof voor zelfstandigen

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

De ministerraad heeft het ontwerp van programmawet goedgekeurd. Deze tekst moet voor het einde van het jaar goedgekeurd worden door de Kamer.

In de programmawet van dit jaareinde worden onder meer een verlenging van het geboorteverlof en een verhoging van het minimumpensioen voor zelfstandigen op 1 januari 2021 opgenomen.

Verhoging van het aantal dagen geboorte- en vaderschapsverlof

Het geboorte- en vaderschapsverlof voor zelfstandigen trad in werking in mei 2019 en geeft momenteel recht op een vergoeding voor maximum 10 dagen onderbreking (tot 83,26 euro per dag), of op een vergoeding voor maximum 8 dagen onderbreking, met daarbovenop een eenmalige premie van 135 euro, ter compensatie van de kosten binnen het kader van een erkend systeem van huishoudhulp (dienstencheques).

Via de programmawet verhoogt het aantal dagen geboorte- of vaderschapsverlof van 10 dagen (of 20 halve dagen) naar 15 dagen (of 30 halve dagen).

In januari 2023 wordt het geboorte- en vaderschapsverlof nog verhoogd van 15 naar 20 dagen (of 40 halve dagen), in overeenstemming met wat wordt voorzien in het regeringsakkoord.

Verhoging van het minimumpensioen van de zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2021 zullen de huidige bedragen verhoogd worden met 2,65%. Het minimumbedrag voor een volledige loopbaan zal verhogen van 1.291,69 naar 1.325,92 euro voor een alleenstaande en van 1.614,10 naar 1.656,88 euro voor een gezin.

Deze bedragen zullen gradueel verhogen tegen het einde van de legislatuur in 2024.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.