Verhoging van de doelgroepvermindering '1e aanwervingen' vanaf 1 januari 2015

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het regeerakkoord voorziet vanaf 1 januari 2015 in een verhoging van de doelgroepvermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid voor 1e aanwervingen.

Alhoewel deze maatregel gunstig is voor de eerste 5 aanwervingen van een nieuwe werkgever, worden enkel de verminderingen voor de eerste 3 aanwervingen verhoogd.

Zo geniet een zelfstandige die beslist om zijn 1e werknemer aan te werven vanaf 1 januari 2015 € 6200 vermindering van de werkgeverbijdragen aan de RSZ voor het 1e tewerkstellingsjaar.

Het voorontwerp van programmawet creëert 3 nieuwe doelgroepverminderingsforfaits:

  • G14 = € 1550
  • G15= € 1050
  • G16= € 450

Tot en met 31 december 2014 wordt de doelgroepvermindering '1e aanwervingen' als volgt toegekend:

 

de eerste 5 kwartalen

de volgende 4 kwartalen

de volgende 4 kwartalen

1e aanwerving

€ 1500/kwartaal

€ 1000/kwartaal

€ 400/kwartaal

2e aanwerving

€ 1000/kwartaal

€ 400/kwartaal

€ 400/kwartaal

3e aanwerving

€ 1000/kwartaal

€ 400/kwartaal

-

4e aanwerving

€ 1000/kwartaal

€ 400/kwartaal

-

5e aanwerving

€ 1000/kwartaal

€ 400/kwartaal

-

Vanaf 1 januari 2015 wordt de doelgroepvermindering voor de eerste 3 aanwervingen verhoogd met € 50/kwartaal:

 

de eerste 5 kwartalen

de volgende 4 kwartalen

de volgende 4 kwartalen

1e aanwerving

€ 1550/kwartaal

€ 1050/kwartaal

€ 450/kwartaal

2e aanwerving

€ 1050 /kwartaal

450/kwartaal

€ 450 /kwartaal

3e aanwerving

€ 1050 /kwartaal

450/kwartaal

-

4e aanwerving

€ 1000/kwartaal

€ 400/kwartaal

-

5e aanwerving

€ 1000/kwartaal

€ 400/kwartaal

-

De andere toepassingsvoorwaarden voor deze maatregel blijven ongewijzigd.

De verhoging van deze vermindering is van toepassing zowel op werkgevers die reeds vóór 1 januari 2015 deze maatregel genoten als op werkgevers die na die datum hun eerste aanwervingen doen.

Tot op heden werd deze verhoging nog niet in een wettekst gegoten en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Ze is enkel opgenomen in een ontwerp van koninklijk besluit.

Bronnen: voorontwerp van programmawet; ontwerp van koninklijk besluit houdende verhoging van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor de eerste, tweede en derde werknemer, ministerraad van 18 december 2014.

Auteur: Anne Ghysels

22/12/2014