Verhoging van de doelgroepvermindering '1e aanwervingen' vanaf 1 januari 2015

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het regeerakkoord voorziet vanaf 1 januari 2015 in een verhoging van de doelgroepvermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid voor 1e aanwervingen.

Alhoewel deze maatregel gunstig is voor de eerste 5 aanwervingen van een nieuwe werkgever, worden enkel de verminderingen voor de eerste 3 aanwervingen verhoogd.

Zo geniet een zelfstandige die beslist om zijn 1e werknemer aan te werven vanaf 1 januari 2015 € 6200 vermindering van de werkgeverbijdragen aan de RSZ voor het 1e tewerkstellingsjaar.

Het voorontwerp van programmawet creëert 3 nieuwe doelgroepverminderingsforfaits:

  • G14 = € 1550
  • G15= € 1050
  • G16= € 450

Tot en met 31 december 2014 wordt de doelgroepvermindering '1e aanwervingen' als volgt toegekend:

 

de eerste 5 kwartalen

de volgende 4 kwartalen

de volgende 4 kwartalen

1e aanwerving

€ 1500/kwartaal

€ 1000/kwartaal

€ 400/kwartaal

2e aanwerving

€ 1000/kwartaal

€ 400/kwartaal

€ 400/kwartaal

3e aanwerving

€ 1000/kwartaal

€ 400/kwartaal

-

4e aanwerving

€ 1000/kwartaal

€ 400/kwartaal

-

5e aanwerving

€ 1000/kwartaal

€ 400/kwartaal

-

Vanaf 1 januari 2015 wordt de doelgroepvermindering voor de eerste 3 aanwervingen verhoogd met € 50/kwartaal:

 

de eerste 5 kwartalen

de volgende 4 kwartalen

de volgende 4 kwartalen

1e aanwerving

€ 1550/kwartaal

€ 1050/kwartaal

€ 450/kwartaal

2e aanwerving

€ 1050 /kwartaal

450/kwartaal

€ 450 /kwartaal

3e aanwerving

€ 1050 /kwartaal

450/kwartaal

-

4e aanwerving

€ 1000/kwartaal

€ 400/kwartaal

-

5e aanwerving

€ 1000/kwartaal

€ 400/kwartaal

-

De andere toepassingsvoorwaarden voor deze maatregel blijven ongewijzigd.

De verhoging van deze vermindering is van toepassing zowel op werkgevers die reeds vóór 1 januari 2015 deze maatregel genoten als op werkgevers die na die datum hun eerste aanwervingen doen.

Tot op heden werd deze verhoging nog niet in een wettekst gegoten en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Ze is enkel opgenomen in een ontwerp van koninklijk besluit.

Bronnen: voorontwerp van programmawet; ontwerp van koninklijk besluit houdende verhoging van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor de eerste, tweede en derde werknemer, ministerraad van 18 december 2014.

Auteur: Anne Ghysels

22/12/2014

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.