Vergoeding ter ondersteuning van de heropstart zelfstandigen

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

Na de lockdown komt de economie geleidelijk aan weer op gang. Daarom voorziet de regering een steunmaatregel voor de periode van juni tot augustus om zelfstandigen te helpen die hun activiteit heropstarten na de tijdelijke onderbreking als gevolg van een verbod of beperkingen binnen het kader van COVID-19.

Wie kan deze vergoeding ter ondersteuning voor de heropstart aanvragen ?

 • Zelfstandigen in hoofdberoep;
 • Primostarters;
 • Meewerkende partners met maxistatuut;
 • Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen, zelfstandigen die genieten van de toepassing van artikel 37 en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (en geen pensioen ontvangen) van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen, op basis van het referentie-inkomen in N-3, evenveel bedragen als de bijdragen die een zelfstandige in hoofdberoep moet betalen (= minimumbijdrage van 717,18 euro per kwartaal, zonder beheersbijdragen).

Wat zijn de voorwaarden om deze vergoeding aan te vragen ?

 1. Uw zelfstandige activiteit was nog verboden of beperkt op 3 mei 2020, als gevolg van de sluitingsmaatregelen, opgelegd door de regering
 2. Uw zelfstandige activiteit kan opnieuw uitgeoefend worden vanaf 4 mei (of later), voor de volledige kalendermaand, zonder andere beperkingen, behalve deze die gelinkt zijn aan social distancing.
  • Voor de maand juni gaat het om bijvoorbeeld bepaalde kleinhandelaars (geen voeding) (met uitzondering van boekenwinkels, doe-het-zelfzaken en tuincentra die in april al opnieuw open waren), de reisbureaus met kantoor/ontvangstruimte 'front office' (die als een handelszaak moeten beschouwd worden), de markten, de kappers en schoonheidsspecialisten, de autocarbedrijven die hoofdzakelijk het vervoer van personen verzorgen in het kader van recreatieve activiteiten zoals groepsuitstappen en reizen, …(en dus niet hoofdzakelijk in onderaanneming voor regionale busmaatschappijen actief zijn).
  • In juli zal het gaan om de HORECA en alle zelfstandige activiteiten in sectoren waarvoor de verbodsbepalingen worden opgeheven in de loop van de maand juni of op 1 juli.
 3. U zal moeten aantonen dat uw activiteit in het kwartaal dat voorafgaat aan de maand waarop de aanvraag van toepassing is, een daling kende met minstens 10% van de omzet of van de bestellingen, ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019.
  Voor de maand juni gaat het om het kwartaal waarop de aanvraag van toepassing is (2020/2) ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019 (2019/02).
 4. U geniet niet van het overbruggingsrecht (klassiek of met betrekking tot de tijdelijke crisismaatregel) voor de maand waarop de aanvraag van toepassing is.

Opgelet, deze voorwaarden zijn cumulatief!

De vergoeding ter ondersteuning van de heropstart kan ook toegekend worden indien u in het verleden al van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen heeft genoten (12 of 24 maanden, naargelang het geval) in het klassieke overbruggingsrecht. Bovendien worden de periodes die in aanmerking komen voor deze tijdelijke crisismaatregel niet meegeteld in het maximum aantal toekomstige toekenningen van het overbruggingsrecht.

Mag de vergoeding ter ondersteuning van de heropstart gecumuleerd worden met andere sociale uitkeringen ?

Deze vergoeding is niet cumuleerbaar met het overbruggingsrecht (klassiek of met betrekking tot de tijdelijke crisismaatregel), het tijdelijke vaderschapsverlof voor zelfstandigen of een ziekenfondsuitkering (arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering, moederschapsuitkering, adoptievergoeding, vergoeding pleegouderverlof).

Wat is het bedrag van de vergoeding ?

Het volledige maandelijks bedrag is:

 • 1.291,69 EUR (zonder gezinslast) ;
 • 1.614,10 EUR (met gezinslast).

Hoe kan de vergoeding ter ondersteuning van de heropstart aangevraagd worden ?