Verbod op cumul en op cascade voor mandatarissen

Auteur: Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen (Legal)
Datum:

Vroeger was het mogelijk om als één persoon meerdere functies in een vennootschap te hebben. Een fysieke persoon kon zetelen in de raad van bestuur van een vennootschap, zowel in de hoedanigheid van bestuurder van deze vennootschap als in de hoedanigheid van permanente vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder. Het gevolg van dergelijk dubbel mandaat was dat de betrokkene eigenlijk twee stemmen had in de raad van bestuur.

Sedert 1 januari 2020 laat het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) niet meer toe dat een fysieke persoon met verschillende titels in dezelfde vennootschap zetelt.

Een fysieke persoon mag nu maar met één enkele hoedanigheid meer zetelen in de vennootschap. Het principe wordt « cumulatieverbod » genoemd.

 

Naast het cumulatieverbod moet de permanente vertegenwoordiger altijd een fysieke persoon zijn. Het is dus niet meer mogelijk om een andere vennootschap aan te duiden als permanente vertegenwoordiger van een vennootschap-bestuurder. Dit principe wordt « cascadeverbod » genoemd.

Deze permanente vertegenwoordiger kan vrij gekozen worden, zonder een band te hebben met de vennootschap-bestuurder. Iemand die geen aandeelhouder, geen bestuurder of werknemer is, kan dus aangeduid worden.

 

Dit verbod treedt in voege vanaf 1 januari 2020. Wij raden u aan om ervoor te zorgen dat de raad van bestuur van uw vennootschap voldoet aan alle nieuwe reglementeringen van het WVV zodat u de eventuele wijzigingen kunt doorvoeren. Beslissingen genomen door een raad van bestuur die niet geldig werd opgericht, zijn ook niet rechtsgeldig.