Variabel deeltijds werk en arbeidsreglement: aanpassing vóór 1 april 2018

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk heeft bepaalde aspecten van het deeltijds werk vereenvoudigd en gemoderniseerd. De nadruk werd gelegd op het verlichten van de administratieve verplichtingen die de werkgever moet vervullen en hiermee wordt onder andere de inhoud van het arbeidsreglement bedoeld.

Het arbeidsreglement moet het begin en einde van de normale arbeidsdag vermelden, alsook het ogenblik en de duur van de rustpauzes, en de dagen waarop geen arbeid wordt verricht.

Sinds 1 oktober 2017werd de verplichting om deze aanduidingen afzonderlijk te vermelden voor elke variabele deeltijdse arbeidsregeling afgeschaft: het arbeidsreglement moet niet langer de verschillende (en meerdere) variabele arbeidsroosters bevatten.

Deze verplichting werd vervangen door de verplichting om in het arbeidsreglement een ‘algemeen tijdskader’ vast te leggen.

Er zijn overgangsbepalingen voorzien voor de werkgevers die vóór 1 oktober 2017 werknemers tewerkstelden met variabele deeltijdse roosters. Deze werkgevers hebben tijd tot en met 31 maart 2018 om ervoor te zorgen dat hun arbeidsreglement in overeenstemming is met de bepalingen van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk.

Het arbeidsreglement dient gewijzigd te worden in overeenstemming met de regels die door de wet van 8 april 1965 betreffende de arbeidsreglementen werden vastgelegd.

Raadpleeg onze Infoflashes van 27 maart 201728 maart 201711 april 201725 september 2017 en 2 oktober 2017 voor meer info.

Bron: artikel 66 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 15 maart 2017