Varen-werken-slapen? Naar het werk met de Waterbus

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Om op het werk te geraken, hebben pendelaars de keuze uit verschillende vervoermiddelen: eigen auto of bedrijfswagen, openbaar vervoer, fiets, te voet … Aangezien het recordaantal kilometers file in België er niet kleiner op zal worden, tracht de overheid de keuze voor een bepaald vervoermiddel sterker te richten op milieuvriendelijkheid om zo het fileleed niet nog extra te verhogen. In Antwerpen en Brussel hebben ze een originele oplossing gevonden: de Waterbus.

Wat is de Waterbus?

De Waterbus is een schip dat een traject aflegt met meerdere haltes volgens een bepaalde uurregeling. Een beetje zoals een bus, maar dan op het water. Naast toeristen kunnen ook werknemers gebruikmaken van de Waterbus voor hun beroepsverplaatsingen (woon-werkverkeer) om de files te vermijden.

In Antwerpen vaart er sinds juli 2017 het hele jaar door een Waterbus op de Schelde tussen het Steenplein en Hemiksem. Die Waterbus wordt tijdens de week aangepast aan de pendelaars door middel van een uitgebreidere uurregeling. Sinds 2013 vaart er ook een Waterbus op de Zenne in Brussel. Die voer in 2017 echter enkel van mei tot oktober. De vaarfrequentie en de haltes van de twee Waterbussen zijn al toegenomen en zullen zich in de toekomst nog verder uitbreiden.

Moeten werkgevers deze transportkosten terugbetalen?

Kris Peeters stelde aan de Nationale Arbeidsraad de vraag of de Waterbus kan worden beschouwd als een openbaar vervoermiddel in de zin van cao nr. 19 octies en of die bijgevolg het voorwerp moet zijn van een terugbetaling door de werkgever.

Het antwoord dat vorige week gepubliceerd werd, was positief. De algemene regels voor het openbaar vervoer moeten dus worden toegepast op de Waterbus. De tussenkomst van de werkgever zal dus verschillend zijn naargelang het gaat om een eenheidsprijs of een prijs die in verhouding tot de afstand staat. In 2018 zal de prijs voor de Waterbus in Antwerpen alvast in verhouding tot de afgelegde afstand staan.

De tussenkomst waarin voorzien wordt door cao nr. 19 octies is een intersectoraal minimum. Veel sectoren hebben voorzien in een grotere terugbetaling voor andere openbare vervoermiddelen dan de trein. De bepalingen die van toepassing zijn op uw paritair comité vindt u in de sectorale informatie.

Bron: Advies van de Nationale Arbeidsraad nr. 2060 van 28 november 2017.

Auteur: Laurence Philippe

08/12/2017