Vakbondsmeeting van de vakbondsorganisaties op 23 september a.s.

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Het ABVV, het ACV en het ACLVB organiseren in
gemeenschappelijk vakbondsfront op dinsdag
23 september 2014 in Brussel een "vakbondsmeeting tegen de blinde
besparingen van de regering".

Het kan dus dat sommige van uw werknemers
afwezig zijn op die dag om deel te nemen aan deze meeting.

Moet de werkgever de 'niet-gewerkte' uren
omwille van deelname aan de meeting uitbetalen?

De werkgever moet aan de werknemers die aan de
meeting deelnemen geen loon
toekennen voor de 'niet-gewerkte uren'.

Werknemers die bij een vakbond zijn
aangesloten kunnen een 'stakingsvergoeding'
(dagvergoeding)
genieten van hun vakbond.

Opmerking - Om latere betwistingen te vermijden, is het raadzaam dat de
werkgever vooraf alle werknemers verwittigt dat in principe geen loon zal
worden toegekend voor de 'niet-gewerkte' uren op dinsdag 23 september door hun
deelname aan de meeting.

Werknemers die geen loonverlies willen lijden
kunnen, in samenspraak met de werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

Auteur: Catherine Legardien

19/09/2014