Vakantiegeld in 2022 voor tijdelijke werkloosheid overstromingen in 2021: compensatie voor werkgevers van bedienden

Auteur: Els Poelman (Legal expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 13/04/2022 - 10:27
Laatste update: 13/04/2022 - 10:30

Een compensatie voor het vakantiegeld te wijten aan tijdelijke werkloosheid wegens overstromingen in 2021 wordt binnenkort door de RSZ berekend.     

Welke werkgevers?

De compensatie is enkel mogelijk voor werkgevers die in het derde kwartaal 2021 bedienden tewerkstelden onderworpen aan de wetgeving op de jaarlijkse vakantie.

Welke dagen tijdelijke werkloosheid?

Het gaat om de dagen tijdelijke werkloosheid “overmacht” te wijten aan de overstromingen van juli 2021, aangegeven voor bedienden in het derde en vierde kwartaal 2021.

Deze dagen staan in de dmfa onder prestatiecode 77, samen met corona-werkloosheid. De RSZ kan de dagen werkloosheid wegens overstroming dus niet identificeren op basis van de dmfa. 

Om die reden moet de werkgever of zijn sociaal secretariaat de dagen tijdelijke werkloosheid, te wijten aan de overstromingen van juli 2021, nog eens afzonderlijk melden aan de RSZ uiterlijk 31 mei 2022. In  principe kan dit via de aangiftetool op de portaalsite van de RSZ.

Partena zal voor betrokken klanten de werkloosheidsdagen overstromingen globaal aangeven bij de RSZ, via een afgesproken procedure. U gelieve dus de toepassing op de portaalsite niet te gebruiken indien u in het derde en vierde kwartaal 2021 klant was van Partena.   

Bedrag van de compensatie

Er is een voor deze compensatie een globale enveloppe van € 703.420.

De compensatie voor een individuele werkgever is een deel van die enveloppe, maar beperkt tot € 18,00 per dag tijdelijke werkloosheid overmacht “overstroming” aangegeven voor bedienden in het derde of vierde kwartaal 2021.

Werkgevers met werkloosheid corona én overstromingen: geen overlappende compensatie!

Als de RSZ over 2021 beide compensaties kan berekenen voor dezelfde werkgever wordt slechts het hoogste van beide bedragen toegekend, als volgt:

  • compensatie corona ≥ compensatie overstromingen: enkel de compensatie corona wordt toegekend, de compensatie overstromingen valt weg
  • compensatie corona < compensatie overstromingen: de compensatie corona wordt integraal toegekend, de compensatie overstromingen wordt beperkt tot het stuk dat de compensatie corona overschrijdt

Praktisch  

De RSZ berekent deze compensatie automatisch, op voorwaarde dat de werkgever de dagen werkloosheid overstroming uiterlijk 31 mei 2022 heeft aangeven via de tool op de portaalsite of via zijn sociaal secretariaat (zie hoger).

Het resultaat wordt in mindering gebracht van de bijdragen die de werkgever verschuldigd is voor het 2e kwartaal 2022. Ongebruikt krediet wordt overgedragen naar volgende kwartalen voor zover er voldoende bijdragen zijn.

Einde juni 2022 ontvangt elke betrokken werkgever een bericht in de e-box, met het detail van de compensatie.

Bron:

- Programmawet van 27 december 2021, BS 31 december 2021

- Portaalsite RSZ

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.