Vaccinatieverlof: nieuwigheden bevestigd!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 13/01/2022 - 11:35
Laatste update: 13/01/2022 - 15:50

Sinds 12 januari 2022 kan een werknemer die een minderjarig kind dat met hem of haar samenwoont, begeleidt naar een vaccinatieplaats om dit kind te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19, klein verlet (omstandigheidsverlof) genieten. Hetzelfde geldt voor de werknemer die zijn of haar volwassen kind met een beperking of een persoon over wie hij of zij de wettelijke voogdij heeft, begeleidt. Dit recht wordt toegekend tot en met 30 juni 2022.

Dit is wat de wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie voorziet, die op 12 januari 2022 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.

Bovendien verlengt dezelfde wet het recht op klein verlet voor werknemers die afwezig moeten zijn van het werk om gevaccineerd te worden vanaf 12 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. Dit recht was oorspronkelijk slechts voorzien tot 31 december 2021.

Belangrijk!

Volgens de FOD Werkgelegenheid zal een wetgevend initiatief worden genomen om de verlenging en uitbreiding van het recht op klein verlet te laten ingaan vanaf 1 januari 2022 (en niet vanaf 12 januari 2022).

Meer info? Raadpleeg onze Infoflashes:

Bronnen: wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 12.01.2022; FOD Werkgelegenheid.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.