Vaccinatie: heeft de werknemer recht op verlof?

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 20/09/2022 - 13:03
Laatste update: 23/09/2022 - 16:17

De COVID-19-vaccinatiecampagne is opnieuw gestart en sommige werknemers hebben al een uitnodiging ontvangen om zich te laten vaccineren.

Kan een werknemer om die reden afwezig zijn van het werk?

Geen vaccinatieverlof meer op dit moment...

Het vaccinatieverlof was van kracht tot 30 juni 2022.

Daarom kan de werknemer momenteel en behoudens andersluidende bepaling van het paritair comité of de onderneming, van zijn werkgever niet eisen dat die zijn loon betaalt voor de uren die hij afwezig is geweest om zich te laten vaccineren.

...maar het wordt wel verwacht

De minister van Werk wil dat het vaccinatieverlof weer ingevoerd wordt.

De Nationale Arbeidsraad werd hierover om advies gevraagd.

Zodra we meer details hebben, verneemt u dat van ons.

Ons advies

Momenteel wordt de werkgever ten zeerste aangeraden de werknemers vooraf mee te delen dat ze geen loon zullen ontvangen voor de uren van afwezigheid om zich te laten vaccineren, behoudens andersluidende bepaling van het paritair comité of de onderneming.

Een werknemer die geen enkel loonverlies wil lijden kan, in samenspraak met zijn werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.