Uitzendarbeid: recht op een feestdag tussen twee overeenkomsten

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Een Koninklijk Besluit van 10 augustus 2015 voert een specifieke regeling in op het vlak van feestdagen voor uitzendkrachten.

Voortaan, wanneer twee arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bij hetzelfde uitzendbureau voor een opdracht bij eenzelfde gebruiker slechts worden onderbroken door een feestdag (of een vervangingsdag voor een feestdag), dan wordt de betrokken feestdag (of vervangingsdag) als feestdag beschouwd tijdens dewelke de uitzendkracht in dienst was van het uitzendbureau.

Voorbeeld: een uitzendkracht sluit weekovereenkomsten van maandag tot vrijdag met zijn uitzendkantoor. Voor de week waarin de feestdag van 11 november valt, worden twee uitzendovereenkomsten gesloten:

  • de eerste van maandag 9 tot dinsdag 10 november;
  • de tweede van donderdag 12 tot vrijdag 13 november.

De feestdag van woensdag 11 november zal beschouwd worden als een feestdag tijdens dewelke de werknemer in dienst is van het uitzendbureau.

Het principe is ook van toepassing in het geval de feestdag (of de vervangingsdag voor een feestdag) gecombineerd wordt met één of meer dagen waarop er gewoonlijk niet wordt gewerkt in de onderneming van de gebruiker.

Deze nieuwe regeling treedt in werking op 12 september 2015.

Bron: Koninklijk Besluit van 10 augustus 2015 tot vaststelling van bijzondere modaliteiten betreffende de toepassing op de uitzendkrachten van de wetgeving inzake de feestdagen, B.S. 2 september 2015.

Auteur: Catherine Legardien

14/09/2015