Uitstel van de inwerkingtreding van het loopbaansparen

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

Het stelsel van loopbaansparen is een concept dat is vastgelegd en bekrachtigd door de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk: het laat een werknemer van de privésector toe om tijd te sparen en die later in zijn loopbaan als verlof op te nemen. Een maatregel dus die de arbeidstijd en/of de eindeloopbaan verlicht...

De bepalingen met betrekking tot het loopbaansparen moesten in werking treden 6 maanden na de inwerkingtreding van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk, hetzij uiterlijk op 1 augustus 2017, behalve indien de NAR binnen deze periode van 6 maanden een collectieve arbeidsovereenkomst over het loopbaansparen zou hebben gesloten.

Een Koninklijk Besluit kon deze wachtperiode bovendien verlengen met maximum 6 maanden.

Dit Koninklijk Besluit is op 7 juli verschenen: de datum waarop het loopbaansparen in werking zal treden is verschoven naar 1 februari 2018.  

Bron: Koninklijk Besluit van 25 juni 2017 tot uitvoering van artikel 39 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 5 juli 2017.

Auteur: Brigitte Dendooven

11/07/2017