Uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage van 2020

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

Vennootschappen moeten elk jaar een vennootschapsbijdrage betalen. Deze bijdrage bedraagt 347,50 euro of 868 euro, afhankelijk van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar.

Bijdrage                                 Balanstotaal (2018)                                  
347,50 € kleiner of gelijk aan 702.954,47 €
868 € groter dan 702.954,47 €

Deze bijdragen moet normaal ten laatste tegen 30 juni aan het socialeverzekeringsfonds betaald worden. Door het coronavirus COVID-19 wordt deze vervaldag uitgesteld. Vennootschappen hebben nu de tijd tot 31 oktober 2020 om hun vennootschapsbijdrage te betalen.

U moet geen enkele aanvraag tot uitstel van betaling indienen.