Uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage van 2020

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

Vennootschappen moeten elk jaar een vennootschapsbijdrage betalen. Deze bijdrage bedraagt 347,50 euro of 868 euro, afhankelijk van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar.

Bijdrage                                 Balanstotaal (2018)                                  
347,50 € kleiner of gelijk aan 702.954,47 €
868 € groter dan 702.954,47 €

Deze bijdragen moet normaal ten laatste tegen 30 juni aan het socialeverzekeringsfonds betaald worden. Door het coronavirus COVID-19 wordt deze vervaldag uitgesteld. Vennootschappen hebben nu de tijd tot 31 oktober 2020 om hun vennootschapsbijdrage te betalen.

U moet geen enkele aanvraag tot uitstel van betaling indienen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.