Uitkeringen voor een tijdskrediet "landingsbaan" vóór de leeftijd van 60 jaar: (voorlopig ?) afgelopen!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Vanaf 1 januari 2021 is het voor bepaalde categorieën werknemers tussen 55 en 59 jaar niet meer mogelijk om in het kader van een tijdskrediet "landingsbaan" onderbrekingsuitkeringen van de RVA te genieten.

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 137, die bepaalde dat er voor deze werknemers een afwijking geldt, is niet meer van kracht na 31 december 2020. Een woordje uitleg hierbij.

Principe: recht op een uitkering vanaf 60 jaar

Sinds 1 januari 2015 wordt het recht op de uitkeringen in het kader van een tijdskrediet "landingsbaan" enkel toegekend aan de werknemers die minstens 60 jaar (i.p.v. 55 jaar) zijn op de datum dat de vermindering van hun prestaties aanvangt.

Afwijkende leeftijdsvoorwaarde tot 31 december 2020

In afwijking op de algemene regel werd de leeftijdsvoorwaarde vastgelegd op 55 jaar maar uitsluitend voor de werknemers met een lange loopbaan, die een zwaar beroep uitoefenden of die werkzaam waren in een onderneming erkend als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering.

Het was echter de bedoeling om de leeftijdsgrens vanaf 1 januari 2016 geleidelijk op te trekken, behalve wanneer er een kader-cao (verplicht verbindend verklaard bij koninklijk besluit) was gesloten om de leeftijdsvoorwaarde op 55 jaar te behouden.

Er zijn dergelijke kader-cao’s gesloten, waarvan de laatste (cao nr. 137) op 31 december 2020 afloopt.

Vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 is het dus in principe niet meer mogelijk voor deze 3 categorieën van werknemers om in het kader van een tijdskrediet "landingsbaan" onderbrekingsuitkeringen van de RVA te krijgen vanaf de leeftijd van 55 jaar.

Dat betekent dat de werknemers van 55 tot en met 59 jaar (behorend tot een van de drie categorieën) die vanaf 1 januari 2021 een tijdskrediet "landingsbaan" aanvatten, geen afwijkende regels meer kunnen doen gelden om onderbrekingsuitkeringen van de RVA te krijgen.

Zolang de sociale partners geen nieuwe interprofessionele cao afsluiten, zal het tijdskrediet "landingsbaan" voor deze werknemers worden toegekend zonder een onderbrekingsuitkering van de RVA.

Bron: RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.