Uitbreiding van zondagswerk in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Zondagswerk is niet toegestaan. Er bestaan evenwel meerdere uitzonderingen op dit principe, onder meer voor badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra. Zij mogen wel werknemers op zondag tewerkstellen, maar de voorwaarden voor de tewerkstelling van deze werknemers op zondag werden gewijzigd.

HERHALING: DEFINITIE VAN BADPLAATSEN, LUCHTKUUROORDEN EN TOERISTISCHE CENTRA

Badplaatsen zijn plaatsen die niet verder dan vijf kilometer van de kust gelegen zijn;

Luchtkuuroorden zijn plaatsen die aan minstens twee van de volgende voorwaarden voldoen:

  • de meeste hotels dienen er ten minste 6 maanden per jaar gesloten te zijn;
  • het aantal residerenden dient er gedurende sommige periodes van het jaar in aanzienlijke mate toe te nemen;
  • het in het hotelbedrijf tewerkgestelde personeel dient er gedurende sommige periodes van het jaar in aanzienlijke mate toe te nemen.

Toeristische centra zijn plaatsen die als zodanig worden erkend door de Minister van Werk. Hier vind je de lijst van deze plaatsen.

TOESTAND TOT 9 NOVEMBER 2018

De Arbeidswet bevat een afwijking van het verbod op zondagswerk in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra voor werknemers die tewerkgesteld worden in kleinhandelszaken en kapperssalons.

Het koninklijk besluit van 9 mei 2007 legde de grenzen van deze afwijking vast. De werknemers konden tewerkgesteld worden:

  • van 1 mei tot 30 september;
  • tijdens de kerst- en paasvakantie;
  • buiten deze periodes, gedurende 13 zondagen per jaar:
    • waar tijdens het weekeinde een toevloed van toeristen plaats heeft omdat er bezienswaardige of bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon bestaan;
    • waar manifestaties van alle aard zoals salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties worden gehouden.

Na een arrest van het Hof van Cassatie van 10 november 2014, moesten deze 13 zondagen per jaar op ondernemingsniveau worden vastgesteld en niet door de werknemers.

De kleinhandelszaken en kapperssalons gelegen in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra konden bijgevolg niet elke zondag werknemers tewerkstellen, maar ongeveer 39 zondagen per jaar, afhankelijk van het kalenderjaar.

NIEUWE WETGEVING

Vanaf 10 november 2018 kunnen de kleinhandelszaken en kapperssalons gelegen in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra elke zondag werknemers tewerkstellen op basis van een beurtrol. Elke werknemer mag individueel maximaal 39 zondagen per kalenderjaar tewerkgesteld worden.

Bron: wet van 11 oktober 2018 tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft, B.S. 31 oktober 2018.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.