Uitbreiding van het vaderschaps- en geboorteverlof voor zelfstandigen

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

Zoals aangekondigd in onze infoflash van 25 november 2020, wordt het vaderschaps- en geboorteverlof vanaf 1 januari 2021 verlengd.

Het vaderschaps- en geboorteverlof voor zelfstandigen trad in mei 2019 in werking en geeft recht op een uitkering voor maximum 10 dagen onderbreking (ten bedrage van 83,26 € per dag) of op een uitkering voor maximum 8 dagen onderbreking, aangevuld met een eenmalige premie van 135 €, ter compensatie van de kosten gemaakt binnen het kader van een erkend systeem van huishoudhulp (dienstencheques).

Met de programmawet van 20 december 2020 gaat het vaderschaps- en geboorteverlof van 10 volledige dagen (of 20 halve dagen) naar 15 volledige dagen (of 30 halve dagen) voor geboortes die plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.

Vanaf 1 januari 2023 zal deze periode van 15 volledige dagen opnieuw verlengd worden naar 20 volledige dagen (of 40 halve dagen), conform met wat voorzien wordt in het regeringsakkoord.

Voor de geboortehulp verandert er niets. Deze eenmalige premie van 135 €, ter compensatie van de kosten voor huishoudelijke taken, kan enkel aangevraagd worden indien de zelfstandige zijn activiteit maximum 8 volledige dagen of 16 halve dagen onderbreekt.

Om een aanvraag voor vaderschaps- of geboorteverlof in te dienen, kan u het formulier downloaden en terugsturen naar ons socialeverzekeringsfonds.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.