Uitbreiding flexi-jobs chocolatiers

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 08/03/2023 - 08:36
Laatste update: 13/04/2023 - 12:16

Op 1 maart 2023 werd in de Kamercommissie een wetsvoorstel aangenomen dat het toepassingsgebied van de flexi-jobs opnieuw uitbreidt. Dit wetsvoorstel maakt het systeem van flexi-jobs mogelijk voor de chocolatiers die hun producten rechtstreeks aan de eindklant verkopen.

Gezien de activiteit van chocolatier heel gelijkaardig is aan deze van de bakkers en banketbakkers (die vandaag al gebruik kunnen maken van de flexi-jobs) kiest men voor de gelijke behandeling en maakt men flexi-jobs ook mogelijk in deze sector.

Het gaat om de ondernemingen in PC 118 met als hoofdactiviteit de detailhandel in artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels (NACE-code 47242).

Deze uitbreiding komt bovenop de eerdere uitbreiding die in werking is getreden op 1 januari 2023.

 

Dit wetsvoorstel werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 april 2023. De wet treedt in werking de 10e dag na publicatie in het Staatsblad.

 

Meer informatie:

  • Wet houdende wijziging van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de flexi-jobs tot de chocolatiers betreft, B.S. 13 april 2023​​​​​​​

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.