Uitbetaling van het loon van hand tot hand: welke sectoren staan dit nog altijd toe?

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Sinds 1 oktober 2016 moet het loon verplicht in giraal geld worden uitbetaald, behalve in bepaalde sectoren.

Het loon kan evenwel nog van hand tot hand uitbetaald worden indien deze modaliteit bepaald is:

  • door een collectieve arbeidsovereenkomst in de sector[1];
  • of door een impliciet akkoord of een gebruik in de sector, dat geformaliseerd en gepubliceerd moet worden volgens een strikte procedure beschreven in het Koninklijk Besluit van 26 december 2015.

Sectoraal akkoord van kracht 

Tot op heden werd akte genomen van een akkoord betreffende het vaststaand sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand in de volgende paritaire comités (PC):

  • PC nr. 144 - landbouw en dit voor de seizoen- en occasionele werknemers;
  • PC nr. 145 - tuinbouwbedrijf en dit voor de seizoen- en occasionele werknemers;
  • PC nr. 324 - diamantnijverheid en -handel en dit voor bepaalde werknemers en werkgevers.

Raadpleeg de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor het juiste toepassingsgebied van dit gebruik.

Sectoraal akkoord opgezegd 

Er is daarentegen sprake van een gemotiveerde verwerping van het sectoraal gebruik betreffende de uitbetaling van het loon van hand tot hand dat van toepassing is op bepaalde categorieën van werknemers/werkgevers in de volgende PC:

  • PC nr. 201 - zelfstandige kleinhandel;
  • PC nr. 302 - hotelbedrijf.

Raadpleeg de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om met name de datum te kennen vanaf wanneer de uitbetaling van het loon van hand tot hand niet meer is toegestaan.

Bronnen: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, www.werk.belgie.be; Koninklijk Besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de nadere regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand, B.S. 19.01.2016.

[1] Cf. collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2016 inzake cash uitbetalingen van het loon gesloten in paritair subcomité nr. 327.01 en collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2016 betreffende de uitbetaling van een gedeelte van het loon van hand tot hand gesloten in paritair subcomité nr. 140.03. 

Auteur: Catherine Mairy

18/04/2017