Uitbetaling van het loon van hand tot hand vanaf 1 oktober 2016: in welke sectoren?

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Vanaf 1 oktober 2016 zal het loon dat verschuldigd is aan de werknemer niet meer van hand tot hand kunnen worden uitbetaald in verschillende sectoren.

Het loon zal immers giraal moeten worden uitbetaald tenzij de uitbetaling van hand tot hand bepaald is bij een collectieve arbeidsovereenkomst in de sector of door een impliciet akkoord of een gebruik in de sector.

Het impliciet akkoord of gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand in de sector dient te worden vastgesteld en bekendgemaakt overeenkomstig de procedure en de nadere regels zoals bepaald bij het Koninklijk Besluit van 26 december 2015.

Een lijst van de sectoren waarin een sectoraal akkoord in onderhandeling is dat de uitbetaling van het loon van hand tot hand toelaat, is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het toepassingsgebied van het bestaande sectoraal gebruik wordt er ook in gepreciseerd.

Deze lijst wordt aangevuld met twee andere lijsten van de sectoren waarin dergelijk akkoord van kracht is of werd opgezegd.

Bronnen: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, www.werk.belgie.be; Koninklijk Besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de nadere regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand, B.S. 19.01.2016.

Auteur: Catherine Mairy

23/08/2016