Uitbetaling van het loon van hand tot hand vanaf 1 oktober 2016: in welke sectoren?

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Vanaf 1 oktober 2016 zal het loon dat verschuldigd is aan de werknemer niet meer van hand tot hand kunnen worden uitbetaald in verschillende sectoren.

Het loon zal immers giraal moeten worden uitbetaald tenzij de uitbetaling van hand tot hand bepaald is bij een collectieve arbeidsovereenkomst in de sector of door een impliciet akkoord of een gebruik in de sector.

Het impliciet akkoord of gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand in de sector dient te worden vastgesteld en bekendgemaakt overeenkomstig de procedure en de nadere regels zoals bepaald bij het Koninklijk Besluit van 26 december 2015.

Een lijst van de sectoren waarin een sectoraal akkoord in onderhandeling is dat de uitbetaling van het loon van hand tot hand toelaat, is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het toepassingsgebied van het bestaande sectoraal gebruik wordt er ook in gepreciseerd.

Deze lijst wordt aangevuld met twee andere lijsten van de sectoren waarin dergelijk akkoord van kracht is of werd opgezegd.

Bronnen: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, www.werk.belgie.be; Koninklijk Besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de nadere regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand, B.S. 19.01.2016.

Auteur: Catherine Mairy

23/08/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.