UBO-Register

Auteur: Compass
Datum:

Bent u bedrijfsleider of boekhouder?

Schakel Partena Professional in voor een tijdige registratie in het UBO-register.

Ontdek ons aanbod

Het UBO-Register (Ultimate Beneficial Owner of Register van uiteindelijke begunstigden) werd ingevoerd binnen het kader van de strijd tegen het witwassen van kapitalen en de financiering van het terrorisme.

Dit register wordt beheerd door de FOD Financiën.

Sedert 31 oktober 2018 zijn vennootschappen verplicht om dit register in te vullen en bij te houden.
Alle uiteindelijke begunstigden in een vennootschap moeten in dit register ingeschreven worden, meer bepaald alle personen die de vennootschap bezitten of controleren. Om te bepalen wie deze personen zijn, is één van de indicatoren onder andere het bezitten van minstens 25% stemrecht of minstens 25% van de aandelen in de vennootschap.

Hoewel de inwerkingtreding van het koninklijk besluit bepaald werd op 31 oktober 2018, wordt de indieningstermijn van de inschrijving van de uiteindelijke begunstigden in dit register verlengd tot 30 September 2019.
U kan uw uiteindelijke begunstigden echter nu al registreren door u te connecteren met de applicatie die hiervoor voorzien wordt op het portaal MyMinFin.

Voor meer informatie hierover, vragen wij u om de site van de FOD Financiën te consulteren.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.