U kunt uw arbeidsreglement voortaan ook online indienen!

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De werkgever is verplicht het arbeidsreglement of elke wijziging van het bestaande arbeidsreglement mee te delen aan de bevoegde directie van het toezicht op de sociale wetten.

Sinds 15 mei 2019 kan de werkgever dit online doen via www.arbeidsreglement.belgie.be.

Ter herinnering

Aan het einde van de procedure voor het opstellen of wijzigen van het arbeidsreglement moet de werkgever het ingevoerde arbeidsreglement of de doorgevoerde wijziging meedelen:

  • enerzijds aan de werknemers van de onderneming: aanplakken van een bericht waarin wordt aangegeven waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd en overhandigen aan elk van hen van een exemplaar van het arbeidsreglement of van de wijziging (met ontvangstbewijs);
  • en, anderzijds, aan de directie voor het toezicht op de sociale wetten bevoegd voor de maatschappelijk zetel en aan de directie voor het toezicht op de sociale wetten voor elke exploitatiezetel (waar de werknemers zijn tewerkgesteld) en dit binnen 8 dagen na de inwerkingtreding van het arbeidsreglement of van de wijziging.

Nieuw

Sinds 15 mei 2019 kan deze neerlegging bij de directie van het toezicht op de sociale wetten online gebeuren via www.arbeidsreglement.belgie.be/ (www.arbeitsordnung.belgien.be).

De toegang gebeurt met de elektronische identiteitskaart (eID) of via Itsme.

De documenten moeten worden opgeladen in Pdf-formaat.

Bron: Communiqué van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.