Twee nieuwe applicaties tegen sociale fraude

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Er werden twee nieuwe applicaties ontworpen: met de ene kan u controleren of u een inhoudingsplicht op factuur heeft (met doorstorting aan de RSZ en/of de FOD Financiën), met de andere of de Limosa-aangifte wel is gebeurd.

Deze twee applicaties zullen ongetwijfeld zeer nuttig zijn voor u, en ook voor de sociale-inspectiediensten in het kader van hun opdracht in de strijd tegen sociale fraude en oneerlijke concurrentie.

Check Inhoudingsplicht

Deze applicatie is er gekomen op initiatief van de RSZ en de FOD Financiën. U kan ermee controleren of u als aannemer of medecontractant verplicht bent om een inhouding door te voeren op de facturen die u worden voorgelegd voor de uitvoering van bepaalde werken.

De ondernemingen zijn immers hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale en fiscale schulden van de medecontractanten op wie zij een beroep doen voor werken in onroerende staat (bv. bouw, elektrotechniek, onderhoud, schoonmaak,...) en voor activiteiten in de bewakingssector en de vleessector.

Wanneer u het ondernemingsnummer van de medecontractant ingeeft, ziet u in een oogopslag of u verplicht bent om een inhouding op factuur uit te voeren en die door te storten aan de RSZ en/of de FOD Financiën.

Surf naar de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be, pagina Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30 ter) of naar de website www.checkinhoudingsplicht.be. Daar kan u de applicatie terugvinden en ook meer informatie over deze sociale en fiscale inhoudingsplicht.

Check Limosa

Buitenlandse werknemers en zelfstandigen die tijdelijk in België werken zijn verplicht om een Limosa-aangifte te doen. De Belgische klant moet op basis van het Limosa-meldingsbewijs (L1-document) verifiëren of de gedetacheerde werknemer of zelfstandige correct gemeld is.

Voor gedetacheerde werkkrachten kan ook de dagelijkse aanwezigheidsregistratie voor werken in onroerende staat en in de vleessector (Checkinatwork) gebeuren op basis van het L1-document.

Met de Check Limosa-applicatie maakt de RSZ het mogelijk om in real time te controleren of de Limosa-aangifte correct is gebeurd en wat de geldigheidsduur ervan is. Het volstaat om de QR-code op het L1-document te scannen.

Bron: RSZ www.socialsecurity.be.

Auteur: Anne Ghysels

12/05/2017