Toekenning van een unieke premie voor de zelfstandigen

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

De regering heeft de invoering voorzien van een unieke premie van een bruto-bedrag van 598,81 euro, voor de zelfstandigen die het meeste werden getroffen door de beperkende sanitaire maatregelen.

Wij geven u hierbij de essentiële informatie:

Wie kan hiervan genieten ?

 • Zelfstandigen in hoofdberoep;
 • Helpers in hoofdberoep;
 • Meewerkende partners met maxistatuut;
 • Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen, zelfstandigen die genieten van de toepassing van art.37 en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (en geen pensioen ontvangen) en die, op basis van hun referentie-inkomen in N-3, wettelijk voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijkwaardig zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep (= bijdrage van 750,27 euro per kwartaal in 2021).

Welke voorwaarden moeten nageleefd worden om hiervan te genieten ?

 • Men moet 6 uitkeringen crisisoverbruggingsrecht ontvangen hebben over de periode van 01.10.2020 tot 30.04.2021.
 • Volgende toegekende uitkeringen komen in aanmerking :
 1. De enkele of dubbele financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht (gedwongen onderbreking).
 2. De enkele uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel ter ondersteuning van de heropstart, van kracht tot december 2020.
 3. Het tweede luik van de tijdelijke crisismaatregel ter ondersteuning (=afname van de omzet met 40%), van kracht sedert 1 januari 2021.

Deze uitkeringen komen niet in aanmerking:

- het crisis-overbruggingsrecht wegens quarantaine;

- het crisis-overbruggingsrecht wegens de opvang van een kind;

- het klassiek overbruggingsrecht;

- een onterecht ontvangen uitkering die teruggevorderd werd.

Wanneer en hoe zal deze premie betaald worden ?

 • Als socialeverzekeringsfonds betalen wij deze premie automatisch uit, op basis van de vereiste voorwaarden die hierboven worden vermeld. Er moet geen enkele aanvraag ingediend worden.
 • De betalingen zullen voor 30.09.2021 uitgevoerd worden.
 • Wij zullen de beslissing tot betaling vooraf aan alle betrokken personen meedelen.

Wat is de fiscale impact ?

 • De unieke premie zal in principe belast worden aan het afzonderlijke tarief van 16,5%, behalve indien de globalisering van alle inkomsten als zelfstandige (ook de unieke premie) een meer voordelige belasting oplevert.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.