Toegelaten inkomsten voor gepensioneerden – bedragen 2021

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen, maar de inkomsten die eruit voortvloeien mogen bepaalde grenzen niet overschrijden. Zo niet verliest hij het recht op zijn pensioen.

Hieronder volgt een overzicht van de geïndexeerde grensbedragen voor 2021.

Grensbedrag toegelaten inkomsten voor een activiteit als   Vóór de wettelijke  pensioenleeftijd( < 65 jaar)     Gepensioneerde die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt (65 jaar en ouder  
    Gepensioneerden  met een rust en/of overlevingspensioen   Gepensioneerde met alleen een overlevingspensioen Gepensioneerden met een rust en/of overlevingspensioen Gepensioneerde met alleen een overlevingspensioen(*)
    Loopbaan < 45 jaar Loopbaan ≥ 45 jaar      
Werknemer, andere bezigheid, mandaat, ambt of post zonder kinderlast 8.496,00 EUR Onbegrensd 19.782,00 EUR Onbegrensd 24.540,00 EUR
  met kinderlast 12.744,00 EUR Onbegrensd 24.728,00 EUR Onbegrensd 29.850,00 EUR
Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige) zonder kinderlast 6.797,00 EUR Onbegrensd 15.826,00 EUR Onbegrensd 19.632,00 EUR
  met kinderlast 10.195,00 EUR Onbegrensd 19.782,00 EUR Onbegrensd 23.880,00 EUR

(*) Bedragen ook van toepassing op de gepensioneerde waarvan de echtgenoot een pensioen aan het gezinspercentage geniet.

 

Bron: Ministerieel Besluit van 24 december 2020 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 5 januari 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.