Toegelaten inkomsten voor gepensioneerden – bedragen 2020

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen, maar de inkomsten die eruit voortvloeien mogen bepaalde grenzen niet overschrijden. Zo niet verliest hij het recht op zijn pensioen.

Hieronder volgt een overzicht van de geïndexeerde grensbedragen voor 2020.

 

Grensbedrag toegelaten inkomsten voor een activiteit als   Vóór de wettelijke  pensioenleeftijd( < 65 jaar)     Gepensioneerde die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt (65 jaar en ouder  
    Gepensioneerden  met een rust en/of overlevingspensioen   Gepensioneerde met alleen een overlevingspensioen Gepensioneerden met een rust en/of overlevingspensioen Gepensioneerde met alleen een overlevingspensioen(*)
    Loopbaan < 45 jaar Loopbaan 45 jaar      
Werknemer, andere bezigheid, mandaat, ambt of post zonder kinderlast 8.393,00 EUR Onbegrensd 19.542,00 EUR Onbegrensd 24.243,00 EUR
  met kinderlast 12.590,00 EUR Onbegrensd 24.428,00 EUR Onbegrensd 29.489,00 EUR
Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige) zonder kinderlast 6.714,00 EUR Onbegrensd 15.634,00 EUR Onbegrensd 19.394,00 EUR
  met kinderlast 10.071,00 EUR Onbegrensd 19.542,00 EUR Onbegrensd 23.591,00 EUR

(*) Bedragen ook van toepassing op de gepensioneerde waarvan de echtgenoot een pensioen aan het gezinspercentage geniet.

Bron: Ministerieel Besluit van 18 december 2019 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 30 december 2019.