Toegelaten inkomsten voor gepensioneerden – bedragen 2019

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen, maar de inkomsten die eruit voortvloeien mogen bepaalde grenzen niet overschrijden. Zo niet verliest hij het recht op zijn pensioen. Hieronder volgt een overzicht van de geïndexeerde grensbedragen voor 2019.

 

Grensbedrag toegelaten inkomsten voor een activiteit als

Vóór de wettelijke pensioenleeftijd (< 65 jaar)

 

Gepensioneerde die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt (65 jaar en ouder)

 

Gepensioneerde met een rust- en/of een overlevingspensioen

Gepensioneerde met alleen een overlevingspensioen

Gepensioneerde met een rust- en/of een overlevingspensioen

Gepensioneerde met alleen een overlevingspensioen(*)

Loopbaan  < 45 jaar

Loopbaan ≥ 45 jaar

Werknemer, andere bezigheid, mandaat, ambt of post

Zonder kinderlast

8.172,00 EUR

Onbegrensd

19.027,00 EUR

Onbegrensd

23.604,00 EUR

Met kinderlast

12.258,00 EUR

Onbegrensd

23.784,00 EUR

Onbegrensd

28.712,00 EUR

Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige)

Zonder kinderlast

6.538, 00 EUR

Onbegrensd

15.222,00 EUR

Onbegrensd

18.883,00 EUR

Met kinderlast

9.807,00 EUR

Onbegrensd

19.027,00 EUR

Onbegrensd

22.969,00 EUR

(*) Bedragen ook van toepassing op de gepensioneerde waarvan de echtgenoot een pensioen aan het gezinspercentage geniet.

Bron: Ministerieel Besluit van 4 december 2018 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 11 december 2018.