Toegelaten inkomsten voor gepensioneerden – bedragen 2014

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen, maar de inkomsten die eruit voortvloeien mogen bepaalde grenzen niet overschrijden. Zo niet verliest hij het recht op zijn pensioen.

Sinds 1 januari 2013 mogen gepensioneerden van 65 jaar of ouder onbeperkt bijverdienen voor zover ze op de ingangsdatum van het pensioen een beroepsloopbaan van minstens 42 jaar kunnen aantonen. 

In het verleden moest de pensioengerechtigde die een toegelaten beroepsactiviteit wenste uit te oefenen daarvan vooraf aangifte te doen bij de RVP. Sinds 1 januari 2013 werd deze voorafgaandelijke aangifteplicht afgeschaft voor alle gepensioneerden, behoudens enkele uitzonderingen.

Hieronder volgt een overzicht van de geïndexeerde grensbedragen voor 2014.

Bedragen op 1 januari 2014: 

Grensbedrag toegelaten inkomsten voor een activiteit als

Gepensioneerde jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd

Gepensioneerde jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd en met enkel een overlevingspensioen

Gepensioneerde die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt

Gepensioneerde van 65 jaar of ouder met een loopbaan van 42 jaar of meer

Werknemer, andere activiteit, mandaat, ambt of post

Zonder kind ten laste

7.718,00 EUR

17.971,00 EUR

22.293,00 EUR

Geen beperking

Met kind ten laste

11.577,00 EUR

22.464,00 EUR

27.117,00 EUR

Geen beperking

Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige)

Zonder kind ten laste

6.175,00 EUR

14.377,00 EUR

17.835,00 EUR

Geen beperking

Met kind ten laste

9.262,00 EUR

17.971,00 EUR

21.694,00 EUR

Geen beperking

Bron: Bericht betreffende de indexering van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013, B.S. 07.02.2014, blz. 11068.

Auteur: Anne Ghysels

13/02/2014