Tijdskrediet wegens ‘zorgmotieven’: het recht op uitkeringen wijzigt binnenkort

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op 31 maart ll. heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het recht op tijdskredietuitkeringen aanpast als een gevolg van de wijzigingen doorgevoerd door de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 103ter die op 1 april 2017 in werking is getreden.

Ter herinnering, cao nr. 103ter wijzigt met name de duur van het recht op tijdskrediet ‘met motief’ wegens ‘zorgmotieven’ en verlengt deze naar maximum 51 maanden.

Raadpleeg onze Infoflashes van 2 januari 2017 en 6 april 2017 voor meer informatie over de wijzigingen die cao nr. 103ter doorvoert.

Om voor de duur geen nieuw verschil te creëren tussen het recht om tijdskrediet ‘met motief’ te genieten voor ‘zorgmotieven’ (51 maanden) en het recht op onderbrekingsuitkeringen (momenteel 48 maanden), moet het koninklijk besluit van 12 december 2001 (dat het recht op onderbrekingsuitkeringen regelt) worden aangepast.

Dit zal binnenkort gebeuren. Er werd immers een ontwerp van koninklijk besluit in deze zin goedgekeurd in de Ministerraad op 31 maart ll. Dit koninklijk besluit zou van kracht worden op 1 juni 2017 en zou gelden voor alle aanvragen (of verlengingsaanvragen) voor tijdskrediet die aan de werkgever meegedeeld worden na 31 mei 2017.

Bron: Ministerraad van 31 maart 2017.

Auteur: Catherine Legardien

06/04/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.